Zakładka pozwala na konfigurację podstawowych parametrów aplikacji ProstaPaczka dla danego stanowiska komputerowego. • Uruchamiaj na pełnym ekranie - po zaznaczeniu program będzie zawsze uruchamiał się w trybie pełnoekranowym
 • Zakładki po lewej stronie - po zaznaczeniu zakładki poszczególnych modułów będą wyświetlane po lewej stronie ekranu. Przy braku zaznaczenia - u góry.


PRZESYŁKI POBRANIOWE

Sekcja pozwala na ustawienie zabezpieczenia przed przygotowaniem listu bez pobrania do dokumentu oznaczonego jako "pobraniowy":

 • Blokuj eksport dokumentu pobraniowego jako przesyłki bez pobrania - zablokuje możliwość przygotowania listu
 • Ostrzegaj przed eksportem dokumentu pobraniowego jako przesyłka bez pobrania - wyświetli komunikat z ostrzeżeniem


PONOWNE NADANIE - ustawienie dla okna zapytania o ponowne przygotowanie listu dla rekordu z systemu źródłowego

 • Domyślne Tak - domyślnie zaznacozny będzie przycisk potwierdzenia (yes)
 • Domyślne Nie - domyślnie będzie zaznaczany przycisk anulowania (No)


WYBÓR SKÓRKI

Sekcja pozwala na wybór motywu kolorystycznego programu:

 • Wybierz styl:- lista rozwijana pozwalająca na wybór jednego z dostępnych motywów:
  • Ciemna
  • Jasna
  • Office2013
 • Zmień - zmienia motyw programu na wybrany na liście rozwijanej.


WYDRUKI

Sekcja pozwalająca na dodatkowe określenia zachowania aplikacji przy wydruku etykiety

 • Wydruk . dodatkowa kopia - lista rozwijana pozwalająca na wybór jednej z dostępnych opcji:
  • Tylko wydruk - program będzie wykonywał tylko wydruk / wyświetlenie etykiety
  • Tylko kopia - program będzie zapisywał etykietę we wskazanym katalogu, ale nie będzie jej drukował / wyświetlał
  • Wydruk + kopia - program będzie zapisywał kopię etykiety w wybranym katalogu oraz będzie ją drukował / wyświetlał
 • Wybierz - przycisk wyświetlający okno wyboru katalogu w którym zapisywane będą kopie etykiet
 • Czyść - usuwa ścieżkę katalogu do zapisu kopii etykietyZAPIS DANYCH LISTU

Sekcja pozwala na ustawienie dodatkowych danych zapisywanych razem z danymi listu przewozowego w bazie danych ProstejPaczki.

Konfiguracja - otwiera okno konfiguracji: Zapis danych listu


USUWANIE PLIKÓW TYMCZASOWYCH

Sekcja pozwalająca na określenie czasu przechowywania plików tymczasowych

 • Usuwaj wydruki tymczasowe po x dniach - liczba dni po których będą usuwane tymczasowe pliki etykiet z lokalizacji: C:\ProgramData\LCSoft\ProstaPaczka\WYDRUKI
 • Usuwaj logi po x dniach - liczba dni po których usuwane będą logi zapisywane w lokalizacji: C:\ProgramData\LCSoft\ProstaPaczka\LOGI


POZIOM LOGOWANIA

Sekcja pozwalająca na konfigurację ilości informacji wstawianych do logu

 • KONF. POZIOMU LOGOWANIA - otwiera okno konfiguracji (czytaj dalej)


BAZA DANYCH PROGRAMU

 • KONF. POŁĄCZENIA - przycisk otwierający okno konfiguracji połączenia (czytaj dalej)


KOPIA ZAPASOWA

Sekcja pozwalająca na przygotowanie kopii zapasowej bazy danych programu:

 • LOKALNIE - po wciśnięciu program przygotuje kopię zapasową we wskazanej przez użytkownika lokalizacji
 • NA SERWERZE - po wciśnięciu przycisku program przygotuje kpie zapasową w lokalizacji, gdzie zapisana jest baza danych (uruchamianie tylko na serwerze)
 • PRZYWRÓC Z KOPII ZAPASOWEJ - przycisk uruchamiający proces przywrócenia bazy danych z zapisanej kopii zapasowej.


PROGRAM WYDRUKU

Przycisk pozwalający na określenie programu za pomocą którego będzie realizowany wydruk etykiet / manifestów. Czytaj dalej: Program wydruku.