Moduł pozwalający na zarządzanie użytkownikami w ramach programu.  • Włącz logowanie użytkownika przy uruchamianiu aplikacji - po zaznaczeniu przed uruchomieniem programu wymagane będzie wprowadzenie loginu i hasła zdefiniowanego w programie użytkownika
  • Wybór z listy - po zaznaczeniu w oknie logowania będzie wyświetlana lista rozwijana ze zdefiniowanymi w aplikacji użytkownikami
  • Wybór stanowiska pracy - po zaznaczeniu w oknie logowania będzie dostępna lista rozwijana ze zdefiniowanymi stanowiskami pracy w ramach słownika (więcej o słownikach: Słowniki)
  • Pobierz - wyświetla listę zdefiniowanych w programie użytkowników
  • Dodaj - uruchamia okno dodawania nowego użytkownika
  • Edytuj - uruchamia edycję wybranego na zestawieniu użytkownika


Po zaznaczeniu użytkownika na zestawieniu i klikając prawym przyciskiem myszy wyświetlone będzie menu kontekstowe z opcjami:

  • Dodaj - uruchamia dodawanie nowego użytkownika
  • Edytuj - uruchamia edycję wybranego użytkownika
  • Dezaktywuj - oznacza użytkownika jako nie aktywnego (użytkownik nie będzie się mógł zalogować, ale będzie widoczny)
  • Edytuj grupy - uruchamia edycję grup uprawnień przypisanych do użytkownika