Okno edycji danych konta dostępowego do serwisu Allegro.pl.Poszczególne pola oznaczają:

  • Nazwa - nazwa własna konta wyświetlana w ramach systemu
  • Login - login z serwisu Allegro.pl
  • Typ autoryzacji - typ autoryzacji w serwisie Allegro.pl. Aktualnie możliwy tylko 'Token'.
  • Token - zakodowany token dostępowy uzyskany po autoryzacji
  • Autoryzuj aplikację (admin) - uruchamia autoryzację programu ProstaPaczka w serwisie Allegro.pl. Wymagane uruchomienie PP jako administrator. Opis autoryzacji: Autoryzacja konta Allegro.
  • Przedłuż ważność tokenu - przedłuża ważność tokenu dostępowego
  • Identyfikator kraju - pole już nie używane
  • Identyfikator użytkownika - identyfikator użytkownika w serwisie Allegro.pl. Identyfikator można pobrać po autoryzacji za pomocą ikony odświeżania.
  • Czy pobierać - po zaznaczeniu tego pola to konto będzie uwzględniane przy pobieraniu transakcji z serwisu Allegro.pl