Okno pozwala na konfigurację działania programu po zeskanowaniu numeru pełnego dokumentu z Subiekta GT lub numeru listy magazynowej.

Ustawienia umożliwiają obsługę zakończania procesu z użyciem skanera kodów kreskowych. • Tylko wyświetl - po zeskanowaniu
  • numeru pełnego Subiekta GT - zostanie wyświetlony dokument wraz z pozycjami
  • numeru listy magazynowej  - zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty zawarte na liście magazynowej
 • Zapytaj o akcję do wykonania - po zeskanowaniu numeru pełnego lub numeru listy magazynowej zostanie wyświetlone okno do zeskanowania kodu odpowiadającemu akcji która ma ostać wykonana:
  • Kod akcji wyświetlania - kod kreskowy dla którego zostaną tylko wyświetlone dane dokumentu
  • Lista kodów dla stanu - kody dla poszczególnych statusów, które mają zostać nadane
   • Pojedynczemu dokumentowi - po skanowaniu numeru pełnego z Subiekta GT
   • Wszystkich dokumentów - po zeskanowaniu numeru listy magazynowej