Okno pozwalające na konfigurację polityzacji (określania ważności) dokumentów pobieranych z Subiekta GT.

Dokumenty będą wyświetlane w kolejności malejącej. Te o najwyższej liczbie punktów będą na górze listy, dzięki czemu będą kompletowane jako pierwsze.
  • Punktowanie flag - włącza naliczania punktów priorytetu dla określonych flag nadanych dokumentowi w Subiekcie GT
    • Konfiguruj - przycisk uruchamia konfigurację punktów dla flag: Flagi
  • Punktowanie terminu realizacji - włącza punktowanie dokumentu ze względu na termin jego realizacji
    • Konfiguruj - uruchamia konfigurację punktowania terminu realizacji: Termin realizacji