Okno zarządzania metodami eksportu jest wspólne dla wszystkich modułów, dlatego opisane zostanie w rozdziale poświęconym ogólnym informacjom.Po lewej stronie okna znajduje się lista dostępnym metod dla modułu.

Można zawężać wyświetlane wartości wyszukując w polu powyżej listy.
Aby wyłączyć wszystkie metody w module należy wcisnąć przycisk Wyłącz wszystkie.


Po wyborze pojedynczej metody z lewego panelu można skonfigurować jej właściwości:

 • Włączona dla modułu – włącza wybraną metodą dla modułu. Po zaznaczeniu tego pola metoda będzie dostępna w mapowaniach i na liście rozwijanej TRYBU PRACY
 • Dostępna na liście rozwijanej – po zaznaczeniu tego pola wybrana metoda wyświetlona będzie w liście rozwijanej TRYB PRACY.
 • Dostępna w menu kontekstowym – włącza / wyłącza wyświetlenie opcji przygotowania listu dla danego przewoźnika / rodzaju przesyłki w menu kontekstowym, wyświetlanym na zestawieniu dokumentów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pojedynczej pozycji
 • Dostępna w menu kontekstowym z edycją – włącza / wyłącza wyświetlenie opcji przygotowania listu z uprzednią edycją, dla danego przewoźnika / rodzaju przesyłki w menu kontekstowym, wyświetlanym na zestawieniu dokumentów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pojedynczej pozycji
 • Przypisane konta – pozwana na wybranie konta przewoźnika, które będzie używane do przygotowania listu przewozowego (opcja nie jest dostępna dla wszystkich przew006Fźników)


Przypisane konta

Opcja dostępna dla przewoźników:

 • Poczta Polska
 • Apaczka
 • InPost kurier (WebTrucker)
 • InPost Paczkomaty24
 • DPD
 • GEIS


Możliwe opcje:

 • Brak wyboru - przy przygotowaniu listu będzie brane domyślne konto ustawione w zakładce przewoźnika, lub wyświetlona zostanie lista kont (jak nie ma oznaczonego konta domyślnego)
 • Wybór jednego konta - do przygotowania listu będzie wybierane dane konto
 • Wybór wielu pozycji - przed przygotowaniem listu zostanie wyświetlona lista zaznaczonych kont, aby użytkownik mógł wybrać jedno z nich.