Zestawienia (listy rekordów) w ramach systemu ProstaPaczka zazwyczaj pozwalają na definiowanie ich zawartości:


Automatyczne ustawienie szerokości

Najbardziej przydatną opcją, jest automatyczne ustawienie szerokości kolumn.Aby je zastosować należy:

  • wyświetlić dane na zestawieniu (aby w kolumnach pojawiły się wartości)
  • kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny - wyświetlone zostanie menu kontekstowe
  • wybrać opcję "Best fit all columns" - szerokość kolumn zostanie automatycznie dostosowana do ich zawartości
  • najlepiej od razu zachować zmiany


Ukrywanie / pokazywanie kolumn


Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny możemy wybrać pozycję "Show column chooser". Wyświetlone zostanie dodatkowe okienko pozwalające na schowanie kolumny lub przywrócenie do wyświetlenia.


Ukrycie kolumny - należy złapać nagłówek kolumny, którą chcemy usunąć i przeciągnąć go na panel z listą kolumn.


Przywrócenie wyświetlania - należy złapać nagłówek na panelu z listą kolumn i przeciągnąć w miejsce gdzie chcemy wyświetlać daną kolumnę.

Sortowanie po zawartości kolumn

Sortowanie można włączyć najeżdżając wsk0061źnikiem myszki na nagłówek kolumny, po prawej stronie pojawi się ikona sortowania (trójkąt). Należy go kliknąć aby włączyć sortowanie po danej kolumnie.        


Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny również możemy ustawić sortowanie:

  • Sort Ascending - sortowanie w kolejności rosnącej
  • Sort Descending - sortowanie w kolejności malejącej
  • Clear Sorting - wyczyszczenie sortowania
Zmianę kolejności kolumn

Aby zmienić kolejność kolumn należy wykonać:

  1. Chwycić lewym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcemy przenieść
  2. Przeciągnąć trzymając wciśnięty przycisk myszy do miejsca, gdzie chcemy przenieść kolumnę
  3. Puścić klawisz myszy
Filtrowanie kolumn


Po najechaniu wskaźnikiem myszy na nagłówek kolumny, obok nazwy pojawia się symbol filtrowania. Po naciśnięciu ikony pojawi się menu rozwijane pozwalające na wybór wartości.

Gdy wybierzemy jedną wartość, to na zestawieniu zostaną wyświetlone tylko te rekordy, które posiadają wybraną wartość w danej kolumnie.


Budowanie zaawansowanych filtrów


Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny i wybierając z menu pozycję 'Filter Editor' otworzymy dodatkowy panel pozwalający na zbudowanie zaawansowanego filtra.

Możliwe jest tu wykorzystanie wartości z kilku kolumn:Po edycji filtra w lewym dolnym rogu zestawienia pojawi się nowa pozycja pozwalająca włączyć lub wyłączyć wybrany filtr:Grupowanie danych po zawartości kolumny


Zestawienia pozwalają również na pogrupowanie wyświetlanych wartości po jednej lub wielu kolumnach.

Aby pogrupować wystarczy chwycić nagłówek kolumny i przeciągnąć na panel grupowania.


Innym sposobem na wykonanie grupowania jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i wybranie opcji "Group by this column"Aby zakończyć grupowanie można kliknąć prawym przyciskiem myszy na kolumnie znajdującej się na panelu grupowania i wybranie opcji "Ungroup" lub przeciągnąć tą kolumnę myszką z powrotem na zestawienie (obok pozostałych nagłówków).

Wyszukiwanie po wszystkich wartościach wyświetlonych na zestawieniu


Aby wyszukać wartość na wyświetlonej liście rekordów należy użyć skrótu klawiszowego CTRL + F. Pojawi się wtedy dodatkowe pole, w którym należy wprowadzić wyszukiwaną wartość.

Lista wyświetlanych rekordów zostanie zawężona, a wpisana wartość zostanie podświetlona w komórkach, gdzie została znaleziona.


-


Zapisywanie wyglądu zestawienia


Aby zmiany wykonane w zestawieniu zostały zapamiętane, trzeba je zapisać niebieską dyskietką . Przycisk ten (niebieska dyskietka) zwykle jest umieszczona w prawym górnym rogu okna programu (nad zestawieniem.