Ustawienia pozwalające na konfigurację podejmowania kilku dokumentów.  • Pobieraj dokumenty z dni - włącza ograniczenie wyszukiwana dokumentów do podjęcia do określonej liczby dni.
    • Maks liczba dni - maksymalna liczba dni z których mają być pobierane dokumenty.
  • Czy ograniczać liczbę dokumentów - zaznaczenie spowoduje ograniczenie podejmowanych dokumentów
    • Maks. liczba dok. - maksymalna liczba dokumentów które mogą zostać podjęte za jednym razem.
  • Czy ograniczać wagę - zaznaczenie spowoduje obliczanie sumy wag towarów załączonych na dokumencie i przerwanie przypisywania dokumentu w momencie gdy waga kolejnego dokumentu przekroczy maksymalną wagę.
    • Maks. waga - maksymalna waga, której nie można przekroczyć.