Okno konfiguracji wydruku listy magazynowej, której zawartość określana w prawym panelu (zestawienie z towarami).

Samo wywołanie wydruku listy wykonywane jest z poziomu panelu głównego programu lub automatycznie po zmianie stanu dokumentu (patrz operacje - WydrukListyMagazynowej).


  • Wysyłaj do drukarki - po zaznaczeniu wydruk będzie od razu wysyłany do drukarki (zamiast otwierać plik PDF)
  • Drukarka - lista rozwijana z drukarkami dostępnymi na danym stanowisku komputerowym. Należy wskazać drukarkę na której ma zostać wydrukowana lista magazynowa.
  • Liczba kopii - liczba kopii (egzemplarzy) listy magazynowej która ma zostać wydrukowana.