Moduł magazynu dla Subiekta GT pozwala na przygotowanie list magazynowych i irch rozliczania. Wspiera w ten sposób kompletację zamówień z magazynu (order picking).UWAGA!

Opcja filtrowania listy towarowej jest przygotowana do łatwiejszego przeszukiwania listy towarów. Przy wydruku lub zmianie stanu dokumentów przypisywane są wszystkie pozycje dokumentu niezależnie od tego czy jakieś pozycje zostały odfiltrowane czy nie.

Filtr na liście towarów będzie także zastosowany na wydruku za pomocą przycisku DRUKUJ.

Pobieranie dokumentówSekcja pozwala na pobieranie dokumentów z Subiekta GT:

 • Pobierz - uruchamia pobieranie danych dokumentów i towarów wg. zadanych kryteriów
 • Filtr daty - lista rozwijana pozwalająca zawęzić pobierane dokumenty ze względu na datę ich utworzenia
 • Filtr pobierania - filtr pozwalający na określenie zakresu daty, z którego pobierane mają być dokumenty
  • Od - data od której mają być pobierane dokumenty
  • Do - data do której mają być pobierane dokumenty

Podejmij

Przycisk uruchamiający podejmowania dokumentów wg. ustawień Podjęcia.

W trakcie podejmowania:

 1. Pobierane są dokumenty
 2. Naliczany jest priorytet
 3. Wykluczane są dokumenty które mają inny stan niż Brak
 4. Lista dokumentów sortowana jest po priorytecie (malejąco - od najwyższego) i identyfikatorze (rosnąco - od najstarszego)
 5. Wyznaczane są dokumenty do podjęcia według ustawień Podjęcia 
 6. Dokumentom przypisywany jest status Wydano (i użytkownik jeżeli jest włączona odpowiednia operacja w Operacje)


Opcje

Opcje pozwalają na ustalenie sposobu pobieranie towarów do zaznaczonych dokumentów z Subiekta GT. • Łączenie - program będzie łączył takie same towary ze wszystkich zaznaczonych dokumentów w jedną zbiorczą pozycję
 • Dekompletacja - program będzie dekompletował (rozbijał na składniki) każdy towar o rodzaju 'Komplet'. Na liście towarów będą wyświetlać się tylko składniki.Dokumenty • Drukuj - uruchamia wydruk listy magazynowej (Lista magazynowa) dla zaznaczonych dokumentów z Subiekta GT z automatycznym przypisaniem stanu "Wydano" i zapisaniem listy magazynowej w bazie programu.
 • Usuń stan - uruchamia usuwanie zapisanego stanu wybranych dokumentówZmiana stanu

Opcje pozwalają na ustawienie stanu dla wszystkich zaznaczonych dokumentówPrzyciski pozwalają na ustawienie statusu:

 • Wydano
 • Skompletowano
 • Brak towaru


Zmiana statusu wyzwala uruchomienie:Dokumenty (skanowanie)

Sekcja pozwala na zeskanowanie numeru pełnego dokumentu z Subiekta GT i wyzwoleniu zmiany jego statusu. • Pole tekstowe - pole do wpisania lub zeskanowania numeru pełnego dokumentu z Subiekta GT
 • Wyświetl - przycisk uruchamiający wyświetlenie danych dokumentu i towaru


Zeskanowanie numeru pełnego dokumentu wyzwoli wykonanie akcji skonfigurowanych w: Akcje po skanowaniu


Lista magazynowa (skanowanie)

Sekcja pozwalająca na zeskanowanie numeru listy magazynowej i wyzwolenie zmiany statusu dla wszystkich dokumentów Subiekta GT zawartych na liście magazynowej. • Pole tekstowe - pole do wpisania lub zeskanowania numeru listy magazynowej
 • Wyświetl - przycisk uruchamiający wyświetlenie danych zawartych na liście magazynowej


Zeskanowanie listy magazynowej wyzwoli wykonanie akcji skonfigurowanych w: Akcje po skanowaniu


Lista dokumentów / towarów

Lewy Panel wyświetla dane pobranych z Subiekta GT dokumentów.

Po zaznaczeniu jednego lub więcej dokumentów w prawym panelu wyświetlone będą dane towarów.

Obie listy można konfigurować: Zarządzanie zestawieniami.Menu kontekstowe

Naciskając prawym przyciskiem myszy na pojedynczym dokumencie (lewy panel) otworzy się menu kontekstowe pozwalające na wykonanie jednej z dostępnych akcji.

Szczegóły opisano w: Menu kontekstowe